Arbejdsmetoder
 

Det er tegnestuens erfaring, at den højeste kvalitet ved gennemførelsen af et byggeri bedst opnås, når grundlaget for et positivt samarbejde mellem alle implicerede parter er til stede.
Dette grundlag bestræber vi os først og fremmest på at skabe gennem åbenhed, idérigdom og et projektmateriale, som klart og entydigt omfatter alle de ydelser, hvorom der kontraheres.
Kriterierne for tegnestuens rådgivning og arbejde er, at bygherrens/brugerenes krav og ønsker altid indbygges og budgetteres i nøje overensstemmelser med de økonomiske rammer, som overordnet er afstukket.
Ligeledes bestræber tegnestuen sig på at projektere ”sunde” og kendte vedligeholdelses- venlige løsninger, som ikke giver anledning til fejltolkninger og som følge heraf dårlige konstruktioner.
Tids- og økonomistyring ved gennemførelsen af et byggeri sker ud fra en fast styring af aftalte rammer, således det færdige byggeri kan afleveres indenfor den vedtagne budgetramme og tidstermin.