Tekniske hjælpemidler – EDB
Projekttegning udføres i ACA 2010.

Digital visualisering udføres i ACA 2010, Revitt samt Photoshop CS2.

Tekstbehandlings- og regnskabsværktøjer er primært Microsoft Office.

EDB-maskiner: 5 arbejdsstationer

Printer: Laser og storkopi

 

Tegnestuen implementerer løbende seneste opdaterede softwareværktøjer, således det til enhver tid vil være sidste nye version af et givent program, der anvendes som projekteringsredskab.